آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

لیست مطالب

حرکت طوفان متیوبصورت شماتیک

حرکت طوفان متیوبصورت شماتیک

سبزترین مدرسه جهان

سبزترین مدرسه جهان

آبی که به هامون نمیریزد ...!!!!!

آبی که به هامون نمیریزد ...!!!!!

گرمای نهان و محسوس چیست؟?what is Latent and Sensible Heat

گرمای نهان و محسوس چیست؟?what is Latent and Sensible Heat

لحظه وقوع و ایجاد گردباد+ فیلم

لحظه وقوع و ایجاد گردباد+ فیلم

تعداد صفحات : 9