نكات جالب مربوط به جغرافيا - پاسخ 1
::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::
نكات جالب مربوط به جغرافيا - پاسخ 1
www.synopticclimate.ir
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم

صفحه اصلیمطالب جالب و بامزه / نكات جالب مربوط به جغرافيا ◄ پاسخ 1

سفارش کتاب و مقاله
fns4565 آفلاین


ارسال‌ها : 13
عضويت : 3 /8 /1395
تشکر شده : 1
پاسخ : 1 RE نكات جالب مربوط به جغرافيا :
1. دورکمرکره ی زمین 40075کلومتر است که خط استوانام دارد. اگرشب وروزپیاده بروید،یک سال طول می کشدتااین مسافت رابپیماید!
2. ازفضاکره ی زمین به رنگ آبی به نظرمی رسد. این به دلیل آن است که تقریباً آن را آب ها پوشانده اند.
3. پوسته ی زمین درساحل دریامتوقّف نمی شود. این پوسته اززیرعمیق ترین اقیانوس ها می گذرد.
4. دمای هوا درمرکز زمین بسیارزیاداست. به طوری که درجه ی حرارت آن به بیش از 5000درجه ی سانتی گرادمی رسد.. این درجه حدود 150برابربیش ترازداغ ترین روز تابستان است.
5. عمرانسان ازعمرزمین ،خیلی خیلی کم تراست، چون اگرعمر طولانی زمین زمین، یعنی 4600میلیون سال رابه اندازه ی یک سال شمسی بدانید، زمان به وجودآمدن انسان درروی زمین ازروز 29 اسفندشروع شده است.
6. حدود200میلیون سال پیش فقط یک قاره ی بزرگ به نام پانگه آ وجودداشت. حدود180میلیون سال پیش این خشکی بزرگ تکه تکه شد.امروز قاره ها هنوز درحال حرکت کردن ورانده شدن هستند. درحال حاضر آمریکای شمالی واروپا،هرسال حدود4 سانتی متر ازهم جدامی شوند.
7. به شترمرغ استرالیایی ایمیو ( امو ) آمریکای جنوبی رییا وآفریقایی آستریج می گویند.
8. هیمالیا بزرگ ترین رشته کوه کره ی زمین است که به معنای « خانه ی برف » می باشد.
9. بلندترین کوه ها درهرقاره عبارتنداز: آسیا = اورست 8848متر آمریکای جنوبی = اکانکاگوا6959متر آمریکای شمالی = مک کینلی 6194متر آفریقا = کلیمانجارو 5895متر اروپا = اِلبروز 5895متر قطب جنوب = وینسون مَسیف 5139متر استرالیا = کایوسکو 2230متر
10. درجزیه ی هاوایی ، کوهی به نام موناکی وجودداردکه 1300متربلندترازکوه اورست است گرچه بیش ترآن زیرآب است
11. حدود500 آتش فشان فعال روی زمین وجودداردوبیش تر آن ها زیردریاست.
12. درفضا هم آتش فشان هایی وجوددارد. کوه اُلیمپوس درسیاره ی مریخ ، سه برابرکوه اورست کره ی زمین ارتفاع دارد.
13. مردمان چین باستان فکر می کردندکه زمین روی شانه های یک گاوغول آسا قرارداردوزلزله زمانی اتفاق می افتد که گاو ، زمین راازروی یک شانه به روی شانه ی دیگرش می اندازد.
14. به قندیل هایی که ازسقف غارها به طرف پایین آویزانند استالاگتیت وبه قندیل هایی که درکف غارها قراردارنداستالاگمیت گویند ممکن است 1000سال طول بکشدتاآن هایک سانتی متر طولانی ترشوند.15. طولانی ترین رودخانه ی دنیا رود « نیل » درمصراست که6670کیلومتر طول دارد. کوتاه ترین رودخانه رود « دی D » درایالات متحده ی آمریکااست که فقط 37 مترطول دارد.
16. لایه ی اوزون داخل لایه ی استراتوس می باشد که اشعه ی ماوراء بنفش خورشیدراجذب خودمی کندمانند کرم ضدآفتاب عمل می کند.17. درکوه « وای آلی آلی » واقع درجزیره ی هاوایی تقریباً شماهمیشه به چترنیازداریدچون 350 روزازسال باران می بارد.18. بزرگ ترین آدم برفی که تابه حال ساخته شده 22مترارتفاع داشته است که تقریباً به اندازه ی یک ساختمان 7 طبقه است.19. صاعقه می تواند 140000کیلومتر رادریک ثانیه بپیماید. برای این که ببینید یک طوفان چقدراززمین دوراست، فاصله ی زمانی بین برق وتُندرراثانیه شماری کنید برای هر3ثانیه ، یک کیلومتر اززمین فاصله دارد.20. جرقّه های صاعقه به طورباورنکردنی داغ هستند. موقعی که آن ها درپهنه ی آسمان برق می زنند، هواراچنان به سرعت گرم می کنند که صدای بلندی مثل یک انفجارایجادمی کنند.به این صدا تندرمی گویند. ابرهای تندری تا16 کیلومتردرهواضخامت دارند.21. درسال 1931 م درآمریکا گردبادی یک قطار رااززمین بلندکردوبه داخل یک رودخانه انداخت. 22. برای اثبات این که هوای گرم بالامی رود، یک پرراروی شوفاژ داغی بگذارید یا بخاری که از ظرفی متصاعدمی شودمشاهده کنید.23. بزرگ ترین جنگل نواحی گرمسیری ( حارّه ای ) کره ی زمین درآمریکای جنوبی است. این جنگل ها خانه ی بیش ازنیمی ازجانوران و گیاهان روی زمین می باشند.مانند مارهای اناکوندا24. بیابان آتاکاما درکشورشیلی ، خشک ترین بیابان جهان است . دراین بیابان مدت 400سال باران نبارید. پس ازآن درسال 1971م ناگهان به شدت باران بارید.25. شنی که به وسیله ی بادحرکت می کندمی تواندمثل یک ورق سمباده ای بزرگ، رنگ یک ماشین راببرد.26. آنتارکتیکا قاره ای بزرگ و پوشیده ازبرف است که دراطراف قطب جنوب قراردارد. دربعضی جاهاقطریخ به 5 کیلومترمی رسد.27. کوه اِرِباس باید گرم ترین نقطه ی آنتاکتیکا باشد. این کوه یک آتش فشان فعال است.28. خرس های قطبی هرگز روی یخ سرنمی خورند. پوست زبروموهای کف پاهایشان باعث می شود به یخ هاگیرکنند.این خرس می تواند بایک ضربه ی دندان خود 7 لایه چرم روی هم را پاره کند ، هم چنین یک شکار200کیلویی را با یک حرکت دهان ازآب به بیرون پرتاب کند.29. داخل شهرهاازاطراف آن ها گرم تراست. چون سنگ های ساختمانی گرمای خورسیدرادرخودنگه می دارند.30. درقطب ها به دلیل تمایل اشعه ی خورشید پرتوهای خورشیدبیش تر پخش می شوند. بنابراین باید منطقه ی بزرگ تری راگرم کنند.این باعث کاهش گرمابخشی این پرتوهامی گرددپس هوای آن جا سردتراست.31. ساعت های آفتابی ، اولین وسیله ی اندازه گیری زمان بوده اند. ساعت های آفتابی ساده ، اولین بارحدود5000سال پیش استفاده شده اند.32. دمامعمولاً برحسب درجه سانتی گراد یا فارنهایت اندازه گیری می شود. ایندرجه ها براساس نقطه ی جوش ونقطه ی انجمادبناشده اند.33. مامعمولاً فشارهوارااحساس نمی کنیم، چون هوای درون بدنمان به سمت بیرون فشار می آوردواثرفشارهوای خارج بدن راکه به بدن فشارمی آورد، خنثی می کند.34. برج بادنما2000سال پیش درکشور یونان ودرشهرآتن ساخته شد. این برج خدایان هشت گانه ای رانشان می دهدکه لباس هریک متناسب با یک نوع فلش باداست.35. درمنطقه ی کم فشار ، هوای گرم بالامی رودوخنک می شود،رطوبت هواتبدیل به مایع می شود، ابرهاشکل می گیرندوباران می آید. درمنطقه ی پرفشارهوای سردپایین می آیدوبانزدیک شدن به زمین گرم تروخشک ترمی شود.این باعث ایجادیک هوای خوب و آرام می شود.36. گردبادقیف چرخانی ازهواست که بین لایه های پایینی ابرتوفان زاو زمین ایجادمی شودوبین 15دقیقه تا 5 ساعت طول می کشد. درآمریکا هرسال حدود700گردبادرخ می هدکهبه آن تورنادو ( Tourna do ) معادل انگلسی گردبادازواژه ی اسپانیایی ترونادابه معنای توفان همراه بارعدوبرق گرفته شده است.37. شمامی توانیدباشمردن ثانیه های بین دیدن برق وشنیدن صدای رعدوتقسیم آن بر3 حساب کنید که توفان درچندکیلومتری شماقراردارد.38. لایه ی اوزون براثرموادشیمیایی CFC ( کلروفلوروکربن ها ) کهدرقوطی های حشره کش ، رنگ ، عطر وسیستم های خنک کننده یخچال ها به کارمی رود و دیگر موادشیمیایی صدمه دیده است.39. اگرباران درراه باشد،علف های دریایی که بیرون آویخته شده اندخیس و میوه های درخت کاج بسته می شوند.40. وگنر نظردادکه حدودو200میلیون سال پیش تمام قاره ها به هم متصل بوده اندوآن را پانکه آ ( پانجه آ ) نامید وبعد ازشکاف برداشتن به دوقسمت لورازیا و گوندوانلندتقسیم شد.41. قدرت یا بزرگی زلزله رابادرجه ی ریشتر اندازه می گیرند.دراین مقیاس فاصله ی هریک درجه با درجه ی دیگر نماینده ی ده برابرشدتو سی برابرنیروست. شدیدترین زمین لرزه ای که تاکنون ثبت شده است9/8 ریشتر بوده که درسال 1964 ( 1343 ) درجنوب شرقی آلاسکااتفاق افتادو67 متر قدرت پرتاب آن بود. یکی از بزرگ ترین امواج دریایی ناشی از زلزله درنزدیکی آلاسکا 67متربود. ( 1964م ) 42. متخصصان تخمین زده اند که رود می سی سی پی روزانه حدود2میلیون تن اشیاء ساییده شده را به نیوارلئان می برد.43. ماه دریک فاصله ی متوسط 384400کیلومتری به دور زمین می چرخد. چون مدارماه یک دایره ی دقیق نیست ، فاصله ی ماه تازمین درطول چرخش ماه به دورزمین تغییرمی کند.44. قطرزمین درمنطقه ی استوا 12756کیلومتر ، قطرماه 3474کیلومتر و قطراستوایی خورشید1391000کیلومتر می باشد.45. یک دورگردش ماه به دورزمین روز طول می کشد. به آن ماه نجومی می گویند. ( 27 روز 7ساعت و 43 دقیقه و 5/11ثانیه ) اماازیک ماه نو تاماه نو دیگر طول می کشدکه به آن ماه قمری گویند.46. مقیاس فارنهایت: برای اندازه گیری دمادراکثرکشورهای انگلیسی زبان به کارمی رود. این نوع دماسنج ها بین نقطه ی انجماد ( 32 درجه ) ونقطه ی جوش ( 212 درجه ) درجه بندی شده اند. برای تبدیل دمای فارنهایت به سانتی گرادابتدابایدمقدار درجه ی فارنهایت را از عدد32 کم کنیم ، عددحاصله را در5 ضرب کنیم ونتیجه رابر9 تقسیم نماییم . 47. گرزدیو : براثر قرارگرفتن تخته سنگی بربالای موادرسوبی وفرسایش مواداطراف تخته سنگ به وسیله ی آب های جاری یاباد ، ستونی باارتفاع متفاوت برجای می ماندکه به آن گرزدیو یا دودکش جن می گویند. 48. پنگوئن ها پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند امادرآب، بال هایشان رامانند پارو به کارمی برندودریک ساعت 48 کیلومتر شنامی کنند. دونوع پنگوئن درقطب وجوددارند. 1. پنگوئن آدلی که بلندی قامت آن 50 سانتی مترووزن آن 22کیلوگرم است2. شاه پنگوئن یا امپراتور بلندی قامت او 120 سانتی متر ووزن آن 34کیلوگرم است. 49. به مجموعه ی کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی لاتین می گویند چون معرف مهم ترین وجوه فرهنگی ملل اروپای لاتین یعنی اسپانیا ، پرتقال و فرانسه هستند. 18 جمهوری آن به زبان اسپانیایی و تنها هائیتی به زبان فرانسوی و برزیل به زبان پرتقالی صحبت می کنند.50. کانال پاناما میان دواقیانوس آرام و اطلس قراردارد. مجموع مساحت آن 1432 کیلومتر و طول آن 65 کیلومتر ، عمق آن متفاوت وبه طور متوسط به 12 متر می رسدوپهنای متوسط آن 90 متراست.این کانال درسال 1914 م 1293 ه. ش افتتاح شد.51. و...تهیه و تنظیم یحیی امیریگروه های آموزشی شهرستان مرودشتسال تحصیلی 90 1389

سه شنبه 04 آبان 1395 - 12:21
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش

تمامي حقوق محفوظ است . طراح قالبــــ : روزیکســــ

در گوگل محبوب میکنم
لطفا جهت حمایت روی +1 کلیک کنید