پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

آموزش نجوم

قسمت اول

آشنایی با جهان

دوستان خوب سلام! همانطور كه بهتون قول داده بودیم مي خواهيم همگي باهم به يك سفر فضايي بريم.وسايلهاتون روجمع کنید. با مامان و بابا، خواهر و برادرتون خداحافظي کنید و به خانواده هاتون بگيد اگه بهمون خوش گذشت دفعه ديگه اونارو هم با خودمون مي بريم.

خوب حالا زود باشيد، موتور سفينه گرم شده بايد حركت كنيم. حالا همگي رو صندلي هاتون بنشينيد، كمربندهاتون رو ببنديد! يك نفس عميق بكشيدتا همگي باهم به يك سفرخيالي بريم تا همسايه هاي آسموني مان را بشناسيم.آماده ايد؟؟؟ با شمارش معكوس سفينه مون مي ره به آسمون 3 ، 2 ، 1

بچه ها چطوريد؟ حالتون كه بد نشد، سرعتمون براي خروج از جو زيادبود.

چيه؟ تعجب كرديد! چقدر قشنگه فضا آره؟

بچه ها ما وقت زيادي نداريم خوب مگه يادتون رفته به خانواده هامون قول داديم چند ساعت ديگه برمي گرديم.حالا بايد حركت كنيم و چیزهایی که در آسمان هست را بشناسيم.

بچه هاي خوب ما نمي تونيم سفينه ها و فضاپيماهارو برهمه سياره هاي منظومه شمسي فرود بياوريم .

مي گوئيد چرا؟

خوب معلومه، براي اينكه بعضي از سيارات بسيار داغ و بعضي ديگه شون خشكي ندارند كه برآنها فرود بيائيم. ولی ناراحت نشيد، ما مي توانيم برماه هاي اين سيارات فرود بيائيم و از آنجا سيارات را نگاه كنيم. اگه ما سفربه ماه هاي منظومه شمسي را آغاز كنيم منظرة بسيار جالبي از سيارات و ماههاي آنهارا خواهيم يافت.

عزيزان مي دونيدآلان بايد به كدوم سمت برويم ؟؟؟ بله ! الان مي رويم به سمت سیاره تیر یا عطارد، مي دونيد چرا؟ خوب همينطور كه حركت مي كنيم بهتون مي گیم : مسافرت به سياره ها روبايد از سياره عطارد شروع كنيم. در ميان خانواده سياره هاي منظومه شمسي ما، عطارد نزديكترين سياره به خورشيد است. ستاره شناسان مي گويند كه هيچ ماهي در نزديكي عطارد يافت نمي شود، اما ما مي تونيم براي پيدا كردن ماه آن به اطراف آن نگاهي بيندازيم.وقتي مطمئن شديم هيچ ماهي وجود نداره، اونوقت به اطراف اين سياره پرواز مي كنيم و از سفينه مون اين سياره رو نگاه مي كنيم. عطارد،‌كوچكترين سياره منظومه شمسي است و اندازه آن از نصف اندازه زمين كوچكتر است. ما از سفينه مون مي تونيم سطح صخره اي و حفره اي عطارد را ببينيم اگر انسان جرأت بكند كه بر سطح عطارد قدم بگذارد، مانند اين است كه روي استخوانهاي پوسيده يك دنياي مرده راه مي رود. در عطارد هوايي وجود نداره و سطح آن خشك است. سطح عطارد به هنگام روز در زير نور خورشيد سرخ مي شود در حالي كه شب هنگام عطارد از سردترين نقاط روي زمين نيز سردتر است. و چون عطارد به خورشيد بسيار نزديكه، قسمتي از آن كه در برابر خورشيد قرار داره بسيار داغتر از اجاقي كه ما در خانه هامون داريم و قسمت ديگر عطارد كه خورشيد برآن نمي تابد، بسيار سرد است. عطارد در مدت 88 روز به دور خورشيد مي گردد كه يكسال آن به حساب مي آيد.

هر گونه حيات در عطارد غير ممكن است و هر موجودي به وسيله گرماي وحشتناك از بين مي ره. بچه هاي عزيز فكرمي كنيد كه سياره عطارد جاي مناسبي براي مسافرت باشه؟ خوب همسفران فضاي ما، بهتر از سياره عطارد دور شويم و به سمت سياره ناهید یا زهره كه تقريباً‌هم اندازه زمين است و از لحاظ اندازه و مواد تشكيل دهنده جفتهاي تقريباً يكساني هستند. سياره زهره، مثل عطارد ما ه (‌يا قمر ) نداره كه برآن فرود بيائيم، عيبي نداره بچه ها،‌ما مي تواز داخل سفينه مون كه با اون در فضا سفر مي كنيم به زهره نگاه كنيم . ما حتي مي تونيم از سفينه مون خارج بشيم و به حالت شنا ور در فضا عكسهايي از زهره بگيريم. وقتي زهره به زمين ما خيلي نزديك ميشه به اندازه اي روشنه كه حتي در نور روز هم قابل مشاهده است. زهره داراي درخشش زيادي است. و يك سال زهره 225 روز است و رشد گياهي هرگز در زهره اتفاق نمي افتد . سطح سياره زهره،‌هميشه از ابرهاي متراكم پوشيده است. هواي آن نيز غليظ و پراز گازهاي سمي است . سطح آن به اندازه اي داغ كه اگر بر آن فرود بيائيم دوستان خوب كفشهاي قشنگه شمارو مي سوزونه، حالا آيا با اين وضعيت باز هم مي خواهيد كه برسياره زهره فرود بيائيم؟پس بهتر ه هر چه زودتر از اطراف سياره زهره دور شويم و به سياره بعدي برويم بچه ها نگاه كنيد، ببينيد، اين سياره رو مي شناسيد؟ آفرين آفرين اين سياره خود ما زمينه. چقدر جذاب و زيباست. همسفران قشنگ من، با دور شدن از خورشيد، سياره بعدي را كه مي تونيم ببينيم، سياره خود ما، زمين است. ما مي تونيم مثل فضانوردان برماه زمين فرود بياييم و با پوشيدن لباس مخصوص فضانوردي، سفينه مون رو ترك كنيم و حفره ها و كوههاي ماه را جستجو كنيم. در ماه زمين ، آب يا هوا و يا صداي كه قابل شنيدن باشه وجود نداره. هيچ گياهي در ماه رشد نمي كنه. ماه زمين، مثل بيابان خشك، شني و بي حاصل است. زمين را مي توانيم از كره ماه نظاره كنيم . زمين، از عطارد و زهره بزرگتر است و كاملاًهم با آنها تفاوت دارد. مي دونيم كه زمين ،‌سرشار از هوا و آب است. كره زمين، براي جانوران و گياهاني كه بر آن زندگي مي كنند، چندان گرم يا سرد نيست، بلكه نسبتاً‌ مناسبه.

زمين همينطور كه ميدونيد. يكسال آن 365 روز است.بجز اينها عزيزان فضايي،‌آيا مي تونيد بگوييد كه چه چيز ديگه اي باعث شده كه زمين سياره ما،‌مكان مناسبي براي زندگي كردن باشه ؟‌

خوب، خسته كه نشديد، دوست داريد به سمت اون سياره سرخ رنگ برويم.مي دونيد اسم اون سياره چيه ؟ آفرين ! درسته اسم اون سياره سرخ رنگه قشنگ مريخه.

سياره مريخ دراطرافش 2 ماه (و يا قمر) درگردشند.اون 2ماه كوچكترين ماههاي منظومه شمسي بشمارمي روند. قطريكي ازآنها فقط 8 كيلو متراست و قطر دومي،‌دو برابر قطر اولي است. اين ماهها مثل توپ گرد نيستند، بلكه ناهموار و داراي برآندگيهاي سنگي هستند درست مثل دوتا سيب زميني كج و كوله در آشپزخانه خونه هامون.

چون ماههايي كه به دور مريخ در گردش هستند، هوا ندارند. پس براي فرود آمدن درهر كدام از اين ماهها ، همگي يمان به لباس فضانوردي نياز داريم . ولي براي پايين آمدن از فضاپيما به سطح ماه ، ديگر به نردبان نيازي نداريم . زيرا همينكه از سفينه خارج شويم به آرامي بر سطح ماه خواهيم نشست. وقتي كه از كاوش در سطح ماه كوچك مريخ خسته شديم مي تونيم در گوشه اي بنشينيم و از آنجا گردش مريخ را در زير پايمان تماشا كنيم . بزرگي مريخ در حدود نصف زمين است . سطح مريخ بيابان خشكي است كه از كوههاو حفره هايي مانند كوههاو حفره هاي كه سطح ماه ، زمين است تشكيل يافته است. از آنجا كه مريخ ، نسبت به زمين،‌از خورشيد دورتر است ، دماي آن به هنگام روز ،‌به زير صفر درجه مي رسدو شب هنگام نيز به مراتب سردتر مي شود. هواي مريخ بسيار رقيق است و اكسيژن كافي براين زندگي انسان در آن موجود نيست. شايد گياهان ساده اي در مريخ هستي داشته باشند ، ولي تا كنون وجود هيچ گونه جانداري در آن ثابت نشده است. احتمالاً مريخ تنها سياره منظومه شمسي است كه مي تونيم بر آن فرود بياسسم و آن رو كاوش كنيم . پس بايد لباس فضانوردي گرم بپوشيم و غذا و هوا و آب زيادي به همراه خود ببريم ، يكسال مريخ 687 روزاست. مريخ بسيار كوچكتر از زمين است اما هنگامي كه نزديكترين و ضعيت نسبت به ما قرار مي گيرد با رنگ قرمز روشن مي درخشد. در افسانه هاي روي ،مريخ خداي جنگ لقب گرفته است.

بچه ها جون مريخ ، سياره سرخ را كاوش كرديم آماده باشيد تا به سياره بعدي برويم . يك لحظه صبر كنيد . بچه ها صداها رو مي شنويد از گيرنده هاي زميني داره يه صداهاي مياد. صداي مامان و باباهاتون رو مي شنويد. دارند صدامون مي كنند. واي چقدر دير شده ما قول داده بوديم زودبرگرديم، ناراحت نباشيد الان خيلي زود میرسیم به سياره خودمون زمين و دوباره وقتي شام رو خورديم و خوابيديم و فردا شد، دوباره آماده باشيد تا به سياره هاي بعدي برويم. همسفران خوب و مهربون، به ما كه حسابي خوش گذشت اميدوارم كه به همة شما هم اين سفر فضايي و خيالي خوش گذشته باشه اگر دوست داريد ادامه اين سفر را برويم خودتون رو آماده كنيد. منتظر باشيد . اين دفعه شايد سفينه مون بزرگتر باشه اون وقت مي تونيم دوستان ديگه و پدر و مادر هامون رو هم با خودمون ببريم .


مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش