پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

معرفی نمودار اس کیو تی (skew-t)

معرفی نمودار اس کیو تی (skew-t)

اس کیو تی(skew-t) چیست؟

اس کیو تی یک نمودار ترمودینامیکی استاندارد است و این نمودار یک نمایش گرافیکی از فشار، چگالی، دما و بخار آب در شیوه ای که در آن تحولات انرژی پایه ای جو به تصویر کشیده شده است. این نمودار برای یک نقطه بر روی زمین تا تمام لایه های تروپوسفر ترسیم شده است. با داشتن دما در مقابل فشار، میتوان متغییرهای بسیاری را بدون محاسبات طولانی و با یک نگاه محاسبه کرد. داده ها توسط یک بسته ابزار متصل به یک بالون به نام رادیوسوند جمع آوری شده است روی آن ترسیم میشود.
یک نوع خاص از نمودارهای ترمودینامییکی نمودار اس کیوتی لگاریتم فشار(skew-T log-p) که خطوط دمایی ثابت در آن کج و شیب دار و فشردگی مقیاس فشار لگاریتمی است.
در این نمودار پنج خط پایه ای مشخص شده اند؛

همفشارها(Isobars)

این خطوط موازی با محور x ها هستند. در شکل با رنگ قهوه ای به صورت افقی ترسیم شده است. در سمت چپ نمودار مقادیر ارزش هر یک از همفشارها نوشته شده است. برای مثال خط همفشار قهوهای تراز 500 هکتوپاسکال را نشان میدهد. در سمت چپ داخل نمودار مقادیر ارتفاع هر تراز بر حسب متر آورده شده است. به عنوان مثال ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال 5410 ژئوپتانسیل متر است. در این نمودار خطوط به صورت لگاریتمی هستند یعنی در پایین نمودار فشرده تر و در بالا از هم فاصله بیشتری دارند که با حالت واقعی جو مطابقت دارد.
همدما ها(Isotherms)
خطوط مایل که از پایین سمت چپ نمودار به بالا سمت راست ترسیم شده است. و در شکل با خط نارنجی رنگ مشخص است. اعداد مربوط به دما در پایین نمودار و بر حسب درجه سلسیوس آورده شده است. خط نارنجی رنگ همدمای صفر درجه سلسیوس را نشان میدهد.
آدیاباتیک خشک(Dry adiabats)
خطوط با دمای پتانسیل ثابت. خطوط مایل با دارای کمی انحنا که از پایین سمت راست نمودار با طرف بالا سمت چپ نمودار کشیده شده است. در شکل این خط با رنگ سبز مشخص شده است. این خطوط  تغییرات دما با ارتفاع را در هوای غیر اشباع را نشان میدهد.
آدیاباتیک اشباع(Moist adiabats)
این خطوط دارای انحنا و از سمت پایین نمودار به بالا و منحرف شدن به سمت چپ تریم شده است. در شکل با رنگ آبی مشخص شده است. این خطوط تغییرات دما را در هوای اشباع بر اثر آزاد شدن گرمای نهان و انبساط بسته هوا نشان میدهد.
نسبت اختلاط(mixing ratio)
خطوط مستقیم که از پایین سمت چپ به بالا سمت راست ترسیم شده و با رنگ زرد در شکل مشخص شده است. اعداد مربوط به این خطوط در پایین سمت داخل نمودار آورده شده است. این خطوط  در فشار و دمای ثابت به شما میگویند که بسته هوا حداکثر چه مقدار رطوبت میتواند داشته باشد.
در سمت راست این شکل اشکالی وجود دارد که جهت و سرعت باد را نشان میدهد.
همچنین خطوط قرمز و فیروزه ای درون شکل به ترتیب دمای هوا و دمای نقطه شبنم که توسط رادیوسوند اندازه گیری شده را نشان میدهد. 

برای دریافت نمودار اس کیو تی و داده های جو بالا از سایت دانشگاه وایومینگ اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت نمودار اس کیو تی و داده های جو بالا از سایت NOAA اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمودار از قسمت منطقه(region) خاور میانه(mideast) و در قمست نوع داده ها اس کیو تی را انتخاب کنید. سپس روی ایستگاه مورد نظر کلیک کنید.

منبع:

http://climatesystem.mihanblog.com/post/15

http://climatology.ir/?p=4944

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش