پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

جاذبه های گردشکری تنکابن

قله سيالان

37

رود شيرود

2

قله گردوكوه

38

رود ترك رود

3

قله مازوچال

39

رود نسارود

4

قله شاه رشيد

40

رود گرگرود

5

كوه بلور(شاه سفيدكوه)

41

رود كاظم رود

6

اثرطبيعي خشكه داران

42

رود نشتارود

7

منطقه ييلاقي سه هزار

43

رود چشمه كيله

8

چشمه آب معدني شلف

44

كوهستان ليمرا

9

چشمه ولگ ميال

45

كوهستان پيش كوه

10

چشمه ديوخاني

46

كوهستان نوشا

11

چشمه كاركوه

47

كوهستان داكو

12

گرخاني چشمه ويني چشمه

48

كوهستان مازوگاسر

13

ولگتوك ميان چشمه

49

آبشار ماهي وزان

14

چشمه سوي

50

آبشار سنگ بن چشمه

15

آب گرم معدني سه هزار

51

آبشار فرهاد جوي

16

آب گرم معدني فلك ده

52

درياچه يخي يا دريا آبي

17

رود دو هزار

53

درياچه بلور

18

رود سه هزار

54

درياچه هزاركوه

19

رود ولمرود

55

دشت درياسر

20

رود آزاد رود

56

منطقه ييلاقي نوشا

21

غار كبود آبي ور

57

بقعه امامزاده حسين شيرود

22

غار دانيال

58

قلعه تنكا

23

آب بندان جيسا

59

ساختمان شهرداري

24

شكارگاه نرگس كوه

60

ساختمان شهرباني

25

شكارگاه نواركوه

61

پل آجري قلعه گردن

26

شكارگاه اكر

62

پل قديمي لپاسر

27

شكارگاه پيله كوه

63

شا نشين دشت نوشا

28

پارك چال دره

64

قلعه نوشا

29

پارك سي سراسليمان شهر

65

جاده قديمي مالرو سه هزار

30

موزه گياهان دارويي كندلوس سلمانشهر

66

مزارع پرورش ماهيان سردابي دو هزار

31

تفرجگاه گرگويه شانه تراش

67

مزارع پرورش ماهيان سردابي سه هزار

32

امامزاده قاسم جزما

68

بازديد ازمراكز پرورش ماهي درآبندان

33

بقعه آقاشيرعلي

69

كارگاه كوزه گري سليمان آبادگل چال

34

بقعه ميرشمس الدين

70

باغ كيوي سلمانشهر

35

بقعه ايوب پيغمبر

71

گلخانه سلمانشهر

36

بقعه صالح  بن علي

72

گلخانه كلارآباد


مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش