پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

ژئودیتابیس Geodatabase

Geodatabase مجموعه ای از انواع داده های مکانی( Dataset) است . Geodatabase ساخته شرکت ESRI ، بهترین فرمت برای ذخیره و مدیریت داده های مکانی است . مدل Geodatabase به منظور مدیریت انواع داده های رستری و وکتوری gis درپایگاه داده رابطه ای استفاده میشود . این مدل ، بسیاری از مزایای مدیریت داده ها در DBMs را دارد . Geodatabase ساختار داده ای اختصاصی برای Arcgis است . همچنین فرمت داده اصلی برای ویرایش و مدیریت داده ها است . Geodatabase مجموعه ای ازانواع داده های ( Datasets) مکانی است که در یک فایل ، Microsoft Access database یا یک پایگاه داده رابطه ای ( همچون Oracle, Microsoft SQL Server) ذخیره میشود . Geodatabase از طریق گستره ای ازساختار های DBMs و سیستم های فایلی کار میکند که حجم بسیار و تعداد مختلفی کاربر دارند . Geodatabase میتواند Database کوچک و تک کاربره ای باشد که در یک فایل ساخته شده و میتواند تا یک گروه کاری بزرگتر ، سازمانو Geodatabase های سازمانی باشد که چند کاربره هستند .در واقع Geodatabase ظرف و قالبی برای ذخیره و مدیریت داده ها در gis میباشد .مجموعه داده ها( Dataset)به منظور سازماندهی و استفاده از داده های کانی به کار میروند .یک Geodatabase میتواند سه نوع داده ( Dataset) داشته باشد .

  • Feature class : همچون انواع لایه های وکتوری :در واقع مجموعه ای از عوارض هستند که ژئومتری مشابه دارند . چهار نوع معمول عارضه که در Geodatabase استفاده میشوند شامل :

· Point Feature class : عوارض نقطه ای

· Line feature class : عوارض خطی

· Polygon Feature class : عوارض پلیگوین

· Annotation Feature class : نوشته ها

از ویژگی های عوارض در Geodatabase میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1- عوارض دارای شکل هستند

2- عوارض مرجع مکانی دارند

3- عوارض دارای Attribute هستند

4- عوارض میتوانند Subtypeداشته باشند : مثلا عارضه مناطق شهر میتواند به Subtype های مناطق مسکونی و غیر مسکونی تفکیک شود .

5- عوارض میتوانند با یکدیگر رابطه داشته باشند ( Relationship):مثلا رابطه بین خانه ها و مالک عوارض میتوانند با قوانین توپولوژی تصحیح شوند .

  • Raster Dataset : به منظور ذخیره و مدیریت تصاویر و عکس ها به کار میرود .مدیریت تصاویر بسیار بزرگ ، متصل به هم و موزاییک تصاویر در Raster

Dataset انجام میگیرد .

  • جداول ( Tables)

گام اول در طرح و ساخت یک Geodatabase ، ساختن این نوع داده ها است . سپس این داده ها با قابلیت های بیشتری همچون توپولوژِی ،

Network یا Subtype ها همراه میشوند .

انواع روش های ذخیره Geodatabase:

همانطور که گفته شد ، Geodatabase قالبی برای نگهداری Dataset ها است .

به طور کلی سه نوع Geodatabase وجود دارد که به طور خلاصه به شرح آن میپردازیم

1- File Geodatabases :

به عنوان فایلی که حاوی فایل های متعدد است ذخیره میشود .در این نوع Geodatabase ، هر لایه به عنوان یک فایل ذخیره میشود. و حجم این لایه ها میتواند تا 1 TB باشد . استفاده از فایل File Geodatabases به جای Personal Geodatabase ترجیح داده میشود.

2- Personal Geodatabases : همه لایه ها در یک فایل اطلاعاتی Microsoft Access ذخیره میشوند که محدودیت حجم 2GB دارد .

3- ArcSDE Geodatabases : در یک پایگاه داده رابطه ای و با استفاده از Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, IBM Informix, or PostgreSQL ذخیره میشود. این نوع Geodatabase به منظور استفاده چند نفر به طور همزمان از Geodatabase استفاده میشود .

ایجاد Geodatabase :

به طور کلی سه روش عمده برای ایجاد Geodatabase در Arcgis وجود دارد :

1- ایجاد یک Geodatabase جدید و تعیین ویژگی ها وسپس بار گذاری لایه ها در آن

2- کپی و تغییر ویژگی های Geodatabase موجود و سپس بارگذاری لایه ها در Geodatabase

3- کپی کردن ویژگی ها و محتوی یک Geodatabase

تعیین نوع Geodatabase :

قبل از ایجاد یک Geodatabase جدید ، ابتدا باید نوع Geodatabase مورد نظر را تعیین کرد .همانطور که قبلا هم توضیح داده شد ، سه نوع Geodatabase وجود دارد .

File Geodatabase :

ویژگی ها :

1- حجم زیادی از داده ها را ذخیره میکند .

2- قابلیت متراکم شدن دارد .

3- میتوان این نوع Geodatabase را با رمز گذاری Read only کرد .

نکته : چنانچه از نوع Geodatabase که قرار است ساخته شود ، آگاهی ندارید . این نوع Geodatabase انتخاب خوبی است .

personal geodatabase:

معمولا این نوع Geodatabase محدودیت حجمی دارد

. با توجه به اینکه کاربران اغلب برای ذخیره داه های خود به حجم بیشتری نیاز دارند . بنابراین پیشنهاد میشود که از File Geodatabase و یا ArcSDE Geodatabase استفاده گردد .

ArcSDE Geodatabase :

چنانچه نیاز به مدیریت ورژن ها ( Versions) یا آرشیو های تاریخی دارید ، باید از

ArcSDE Geodatabase استفاده کنید .

ساختن یک Geodatabase :

در بسیاری مواقع نیاز به ساخت یک Geodatabase جدید و خالی از داده ها دارید تا داده های (Dataset) جدید خود را در آن وارد سازید .

گام اول در ساختن یک Geodatabase جدید به شرح زیر است :

1. در محلی که قرار است Geodatabase را در آن جا ذخیره کنید ( در یک پوشه فایل ) ، راست کلیک کنید .

2. NEW را انتخاب نمایید

3. personal geodatabase یا File Geodatabase را انتخاب کنید .

4. برای Geodatabase خود یک نام انتخاب کنید .

اضافه کردن Dataset ها در Geodatabase:

همانطور که قبلا هم توضیح داده شد . Dataset به منظور سازماندهی و استفاده از داده های مکانی به کار میرود .یک Geodatabase میتواند سه نوع داده ( Dataset) داشته باشد .

· Feture class

· Raster dataset

· جدول ( Table)

چندین روش برای وارد کردن Dataset ها در Geodatabase با استفاده از Arcmap و ArcCatalog وجود دارد .

· ساختن یک Dataset جدید :

میتوانید با استفاده از ArcCatalog یک Dataset جدید بسازید

· کپی و چسباندن ( Paste) :

میتوانید یک Dataset را کپی کرده و در مکان دیگری آن را بچسبانید .

· وارد کردن Datasetها ( Importing Dataset)

· خروجی گرفتن از Dataset ها ( Exporting Dataset) :

میتوان با خروجی گرفتن ، Dataset ها را مستقیما وارد یک Geodatabase یا

XML workspace یا XML recordset نمود .

· بار گذاری داده ها ( Loading Data) :

میتوانید با استفاده از ArcCatalog Simple Data Loader ، ArcMap Object Loader یا از طریق XML recordset و XML workspace ،

داده ها را در یک جدول یا عارضه ( Feature class) موجود وارد کرد .

ساختن Dataset جدید با استفاده از ArcCatalog :

یکی از ساده ترین روش ها برای وارد کردن Dataset جدید در ArcCatalog است:

1. بر روی Geodatabase در محیط ArcCatalog راست کلیک کنید

2. New را انتخاب نمایید

3. بر روی Feature Dataset کلیک کنید .

جهت محدود کردن مقادیر و ارزش ها در جدول از دومین استفاده میکنیم .

در حقیقت یک دومین مقدار قابل قبول در فیلد را مشخص میکند . به بیان دیگر فیلد ارزشی را که در دومین نمیافتد ، قبول نخواهد کرد . برای مثال . فرض کنید دو لوله فشار آب موجود است . یکی از این لوله ها فشارpsi 25 -60 و دیگری فشار 65 80psi را قبول میکند و یا تیل برق به دو نوع چوبی و استیل است ( Subtype) .تیل برق چوبی ارتفاع 20 30 فوت و تیل برق استیل ارتفاع 30-50 فوت را شامل میشود . در نتیجه شما نمیتوانید به تیل برق از جنس چوب ارتفاع مثلا 40 فوت اختصاص بدهید .

هنگام ایجاد یا تغییر دومین باید ویرایش های زیر را انجام بدهید :

· اسم و توضیحات ( Name – Description)

· نوع فیلد ( Field Type) :

نوع فیلد attribute که دومین متعلق به آن است .نوع فیلد میتواند یکی از موارد زیر باشد :

  • Short—Short integers
  • Long—Long integers
  • Float—Single-precision floating point numbers
  • Double—Double-precision floating point numbers
  • Text (Coded domains only)—Alphanumeric characters
  • Date—Date and time data

· نوع دومین ( Domain Type) :

به طور کلی دو نوع دومین وجود دارد :

Range Domain :

1. دامنه یا گستره صحیح مقادیر را مشخص میکند .با استفاده از این نوع دومین حداقل و حداکثر مقادیر صحیح را مشخص میکنیم . مثل نمونه تیل برق .

نوع دومین میتواند short-integer, long-integer, float, double, and date باشد .

2. Coded Domain :

میتواند برای نوع داده ای text, numeric, date و غیره باشد .

برای مثال فرض کنید که خطوط آب در زیر زمین از محیط سنگی ، گراولی و یا شنی میگذرد . حال میتوان به محیط سنگی کد 1 ، محیط گراولی کد 2 و .... تخصصی کرد .

· قوانینSplit و Merge ( Split and Merge Policies) :

گاهی لاز است دو عارضه را قسم کرده ( Split) و یا دو عارضه را در هم ادغام کنیم ( Merge) . در چنین شرایطی باید برای فیلد های عارضه

( عوارض) جدید تصمیم گیری کنیم . بدین منظور از رویه Split و Merge استفاده میکنیم .

قوانین Split:

سه قانون بریا Split کردن در دومین وجود دارد که قادر جداول را کنترل میکند

1. Default Value :

جداول دو عارضه که از split کردن به دست میایند ، مقدار پیش فرضی برای جدول عارضه یا Subtype را میگیرد .

2. Duplicate:

جدول دو عارضه یک کپی از عارضه اصلی ( عاضه قبلی که تقسیم شده بود ) را میگیرد .

3. Geometry Ratio :

جدول عوارض منتج شده از split، نسبتی از مقدار عارضه اصلی را میگیرند. این نسبت بر اساس نسبتی است که در آن Geometry اصلی تقسیم میشود . اگر ژئومتری به طور برابر تقسیم شود ، جداول عوارض جدید ، نیمی از مقدار ( ارزش ) جدول عارضه اصلی را به خود اختصاص میدهند . این قانون فقط برای دومین های Numeric ( عددی) به کار میرود .

2- Coded Value :

این بخش فقط برای دومین های کد دار قابل استفاده است و شامل مقادی کد دار و توضیحتی درباره هر کدام از کد ها است

جستجوی دومین های یک ژئودیتابیس :

1- در محیط ArcCatalog بر روی ژئودیتابیس راست کنید .

2- Properties را انتخاب نمایید .

جستجوی دومین های یک ژئودیتابیس از Feature class یا جدول :

1- در محیط ArcCatalogبر روی Feature class یا جدول مورد نظر راست کلیک کنید .

2- Properties را انتخاب نمایید .

3- تب Subtype را انتخاب کنید .

بر روی Domains کلیک کنید .


مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش